Birimler

T.C. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Yeditepe Üniversitesi Ar&Ge ve Analiz
Merkez Laboratuvarları (YÜ-AGAM), birden fazla laboratuvarın bir araya gelmesi ile kurulan
bir laboratuvarlar merkezidir.

Bunlar,
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı YÜ-AGAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Fiziksel Analiz Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
GDO ve Biyogüvenlik Laboratuvarı

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı YÜ-AGAM Toprak-Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarları
Toprak Analiz Laboratuvarı
Gübre Analiz Laboratuvarı
Bitki Analiz Laboratuvarı
Su Analiz Laboratuvarı

• Kozmetik ve Biyosidal Analiz Laboratuvarı
• Ar&Ge Laboratuvarı
• Mikroskop Laboratuvarı
• XRD Laboratuvarı

Laboratuvarlar kompleksi olarak kurulan YÜ-AGAM, en son teknoloji ile geliştirilmiş cihaz
ve ekipmanlar ile donatılmıştır. Konusunda uzman personeli ve köklü bir eğitim kurumu
olmanın vermiş olduğu tecrübe ile kendisini sürekli geliştiren, doğru, güvenilir, yenilikçi ve
çözüm odaklı bir bilim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

YÜ-AGAM; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan almış olduğu yetki, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları ve TS EN ISO / IEC 17025 Deney Laboratuvarları Akreditasyonu standardı çerçevesinde,

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aracılığı ile resmi olarak gelen ithalat, ihracat ürünleri
• Gıda ve Gıda Katkı Üreticileri
• Gıda Perakendecileri
• Gıda İthalat ve İhracatçıları
• Hızlı Tüketim Sektörü
• Alışveriş Merkezleri
• Toplu Yemek Üreticileri
• Otel ve Konaklama Tesisleri
• Eğitim Kurumları
• Spor Salonları
• Kozmetik Üreticileri
• İlaç Üreticileri
• Veteriner İlaç Üreticileri
• Tarım Firmaları
• Yem Üreticileri
• Biyosidal Ürün Üreticileri

Gibi daha sayamadığımız birçok değerli kuruluşun, marka değerini korumak ve kalite politikalarını oluşturmak amacı ile yapmış olduğu çalışmalara yardımcı olmak için hizmet vermektedir.

 

Geleceğin Mükemmeliyet Merkezi olan laboratuvarlarımız:
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkili
• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak
• TS EN ISO / IEC 17025 uluslararası laboratuvar akreditasyonu standardı çerçevesinde
• Güncel, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları ile
• Talep ve ihtiyaçlara yönelik
• Müşteri memnuniyeti desteği ile
• Gizlilik esaslarına uygun
• Uzman, donanımlı personeli ile
• Son teknoloji ile donatılmış geniş ekipman kapasitesi ile
• Doğru
• Güvenilir
• Hızlı

olarak siz değerli çalışma ortaklarımızın, AR-GE ve kalite çalışmalarınızdaki analiz ihtiyaçlarınızı karşılamak amacı ile hizmet vermektedir.
Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenirliliğini garanti altına almak
amacı ile laboratuvarlarımız, %100 başarı hedefli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik ve
karşılaştırma testlerine periyodik olarak katılmakta ve denetlenmektedir.

KOSGEB Destekleri;

KOSGEB işletmelerin test, analiz ve kalibrasyon ihtiyaçlarında destek sağlamaktadır. İşletmeler üye değillerse KOSGEB’e öncelikle üye olması gerekmektedir. KOSGEB’e üye olan
uygun işletmeler, KOSGEB’in merkezlerine başvurarak test, analiz ve kalibrasyon ihtiyaçları
için destek başvurusu yapabilirler.
YÜ-AGAM bünyesinde yaptıracağınız analizler için gerekli koşulları sağladığınız takdirde
KOSGEB’den destek alabilirsiniz.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Merkez laboratuvarlar’ın tüm birimleri TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar kalite yönetim sistemi ile kurulmuş olup, çalışmalarını bu çerçevede yürütmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 ile

• Laboratuvarda çalışan personelin nitelikleri
• Tüm ölçüm ekipmanlarının periyodik olarak kalibrasyonu
• Gizlilik esasları çerçevesinde uygun analiz metodu kullanılarak doğru analiz
raporu sunulması
• İzlenebilirlik
• Kullanılan analiz metotlarının doğruluklarının periyodik olarak kontrol edilmesi
• Doğru raporlama ve kayıt sistemi
• Müşteri istek ve şikayetlerinin uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi
gibi birçok konu takip edilerek kaliteli, doğru, hızlı ve gizlilik esasları çerçevesinde
hizmet verilmektedir.