Çevre, su, atık su, havuz suyu, atık yağ, hemodiyaliz suyu analizleri

YÜ-AGAM Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı’nda, ülkemizde yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak, işletme faaliyetlerinin denetlenmesi ve oluşan kirliliğin önlenmesi kapsamında, periyodik ölçüm ve analiz hizmetleri verilmektedir.

Çevre, su, atık su, havuz suyu, atık yağ, hemodiyaliz suyu analizleri

Analiz hizmeti verdiğimiz başlıca alanlar;

• Numune Alma Hizmetleri

• Su ve Atık Su Analizleri

• Havuz Suyu Analizleri

• Hemodiyaliz Suyu Analizleri

• Atık Analizleri

• Atık Yağ Analizleri

• Emisyon Ölçüm ve Analizleri

• Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçüm ve Analizleri

Çevre, su, atık su, havuz suyu, atık yağ, hemodiyaliz suyu analizleri