GDO ve Biyogüvenlik Laboratuvarı

GDO ve Biyogüvenlik Laboratuvarı

Gen teknolojisi kullanılarak  kendi türü haricindeki bir türden gen aktarılarak doğal yollardan elde edilmesi mümkün olmayan,yeni ve farklı özellikler kazandırılmış bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genel olarak “Genetik Olarak Değistirilmiş Organizma (Genetically Modied Organism, GMO)” ya da kısaca “Transgenik” denilmektedir.

Son yıllarda Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) ve GDO’lu ürünler dünyada da Ülkemizde de üzerinde çeşitli tartışmalar yapılan bir konu haline gelmiştir. 1970’li yılların başından beri geliştirilen modern biyoteknoloji teknikleri ile canlıların genetik yapısında geleneksel ıslah metodları ve doğal üreme-çoğalma süreçleri ile elde edilemeyen değişikliklerin yapılması mümkün olmuştur.

GDO’lu ürünler ticari olarak 1990’lı yılların ortasından bu yana üretilmektedir. Üretimde;
hastalıklara ve zararlı organizmalara karşı dirençli-dayanıklı, raf ömrü daha uzun, yabancı ot ilaçlarına karşı dayanıklı, besin değeri yüksek ve aynı zamanda da lezzetli gıdaların üretilmesi ve ekilen arazide birim alandan daha fazla verim alınması amaçlanır. Dünyada GDO’lu ürünler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İspanya, Brezilya, Çin, Hindistan gibi yaklaşık 25 ülkede üretilmektedir. Mısır, soya, pamuk, kolza bitkisi en fazla üretildiği ifade edilen GDO’lu ürünlerdir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanan 27671 sayılı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre gıda ve gıda ürünlerinin GDO içermediğine dair; yem, yem hammaddeleri ve tohumlarda ise %0.9 eşik değerinin üzerinde GDO varlığı saptanması durumunda “GDO ihtiva ettiğini belirtir etiket konulması”gerekmektedir.

GDO ve Biyogüvenlik Laboratuvarımızda analiz hizmetlerimiz,
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkili
• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak
• TS EN ISO / IEC 17025 uluslararası laboratuvar akreditasyonu standardı çerçevesinde
• Güncel, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları ile
• Talep ve ihtiyaçlara yönelik
• Müşteri memnuniyeti desteği ile
• Doğru
• Güvenilir
• Hızlı
çalışma prensibi ile sunulmaktadır.

 

 

GDO ve Biyogüvenlik Laboratuvarımız dış ortamdan izole, hepa filtre ile sterilitenin sağlandığı ve kontaminasyon riskinin ortadan kaldırıldığı tek yön prensibiyle çalışılan, ön işlem laboratuvarı, Numune Hazırlık Odası – Reaktif Hazırlık Odası – Amplifikasyon/PCR Odası
olmak üzere 4 ayrı kısımdan oluşan “clean room” teknolojisine sahiptir.

Ham ve işlenmiş gıda ürünleri ve gıda katkı maddelerinin, yem ve yem hammaddelerinin,tohumların, hayvansal ürünlerin, bitkisel kaynaklı farmasötik ürünlerin GDO analizleri;
• Tarama (Screening) :Ürünün GDO ihtiva edip etmediğine yönelik yapılan var-yok analizi
• Tanımlama (İdentifikasyon): Ürünün hangi genetik değişikliği içerdiğini tespit analizi
• Miktar Tayini (Kantifikasyon): Ürünün içerdiği genetik değişikliğin miktar analizi Real Time
PCR tekniği ile yapılmaktadır.
Laboratuvarımızda GDO analizinin yanı sıra ham ve işlenmiş gıda ürünlerinde, hayvansal ürünlerde, yemlerde ve bitkisel kaynaklı farmasötik ürünlerde;
• Gıda İçeriğinin Tanımlaması
• Soya Aranması
• Mısır Aranması
• Gluten Aranması
• Gıda Patojen Tespiti
• Risk Materyal Tespiti
• Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayini
• Süt ve Süt Ürünlerinde Tağşiş Analizleri
• Antibiyotik Kalıntı Testi
• Hormon Kalıntı Testi
• Alerjen Madde Tespiti gibi analizler yapılmaktadır.