Havuz suyu analizleri konusunda ; “ 04.04.2016 tarih; 2016/I Belge numarası ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı kurumu tarafından yetkilendirildik. “