İstek Kocaeli Okulları öğrencileri, TÜBİTAK için hazırladıkları '' Su Mercimeği (Lemna Minör) Bitkisinin Sudaki Alüminyum Arıtımındaki Rolünün Araştırılması'' adlı proje için alüminyum miktarı ölçümleri merkezimizde gerçekleşmiştir.