İstek Kocaeli Okulları öğrencileri, TÜBİTAK için hazırladıkları '' Su Mercimeği (Lemna Minör) Bitkisinin Sudaki Alüminyum Arıtımındaki Rolünün Araştırılması'' adlı proje için alüminyum miktarı ölçümleri merkezimizde gerçekleşmiştir.

İstek Kocaeli Okulları öğrencileri, TÜBİTAK için hazırladıkları '' Su Mercimeği (Lemna Minör) Bitkisinin Sudaki Alüminyum Arıtımındaki Rolünün Araştırılması'' adlı proje için alüminyum miktarı ölçümleri merkezimizde gerçekleşmiştir.