Kozmetik ve Biyosidal Laboratuvarı

 

Tüm kozmetik ürünler mikroorganizma bulaşıcı riski altındadır. Sulu kozmetik ürünler, şampuanlar ve losyonlar, uygun koruma olmadığı sürece mantar ve bakterilerin üremesi için ideal ortam oluşturmaktadırlar. Toz kozmetik ürünler (göz farları, pudralar ve diğerleri) ise zamanla mikrobiyal bulaşa maruz kalırlar. Kozmetik ürünlere mikroorganizma bulaşması sonucu, ürün kokusu, rengi, viskozitesi ve performansında istenmeyen değişiklikler meydana gelebilir.Bu değişikliklerin nedeni;mikroorganizmaların, ürün bileşenleri üzerinde yaptığı bozulma ve üründeki mikroorganizma kaynaklı metabolitlerdir. Bulaşma olan kozmetik ürünlerdeki mikroorganizmalar, cildi ve cilt altı dokuları infekte edebilirler. Bu mikroorganizmalardan kaynaklanan metabolitler ve toksik maddeler, ciltte aşınma, irritasyon ve alerjiye neden olurlar. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ileri alerjik reaksiyonlara yol açarak tehlike oluştururlar.

 

Yeditepe Üniversitesi Ar & Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları olarak kozmetik ürün analizleri ile de hizmet vermekteyiz.

Laboratuvarlarımızda kozmetik ürünlerin hammaddesi, ara ürün ve son ürünlerin fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, personel hijyeni, ekipman hijyeni, stabilite testleri, challenge test gibi birçok analiz yapılmaktadır.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu 1223/2009 Kozmetik Regülasyonu 11/07/2013 tarihi itibari ile
yürürlüğe girmiştir. Bu regülasyona göre tüm kozmetik ürünlerin güvenlik değerlendirme
dosyalarının olması gerekmektedir.

Ürün güvenlik değerlendirme dosyaları hazırlanırken Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,
çeşitli test ve analizlerinde yapılmasını istemektedir.
Bunlar;
• Fiziksel / Kimyasal analizler
• Stabilite
• Mikrobiyolojik analizler
• Challenge test

Fiziksel / Kimyasal Analizler; Renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite gibi özellikler
Stabilite; bir kozmetik ürünün, uygun şartlarda depolandığı durumlarda, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirdiği ve güvenilirliğini korumaya devam ettirdiğinin belirlenmesi için yapılan bir analiz türüdür.
Mikrobiyolojik Analizler; Ürünlerin, hammaddelerin, ambalajların, personel, ekipman ve hazırlık odalarının kontrollerini içerir. Ürünlerin patolojik mikroorganizma içermemesi için tüm mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Tüm kontaminasyon riskleri kontrol edilmelidir.

Aşağıda saymış olduğumuz mikrobiyolojik analizlerin rutin olarak kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır.
• Toplam Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Sayısı
• Toplam Küf ve Maya Sayısı
• Pseudomonas Aeruginosa
• Staphlococcus Aereus
• Candida Albicans
• E.coli

Challenge test (Koruyucu Etkinlik Testi); Kozmetik ürünlerde ürünün üretiminden son tüketim tarihine kadarki sürede içerisinde bulundurduğu koruyucu maddelerin çeşitli kontaminasyon durumlarında mikroorganizmalara karşı etkinliğinin ölçüldüğü bir testtir.Yeditepe Üniversitesi Ar&Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları olarak kozmetik ürünlerde gerek yasal olarak istenen gerekse üretim aşamasındaki kalite kontrol amaçlı yapılan test ve analiz ihtiyaçlarınızı en son teknoloji ile donanımlı cihaz ve ekipmanlarımızla donatılmış laboratuarlarımızda analiz etmek üzere hizmet vermekteyiz.

Koruyucu Etkinliği için Kullanılan Mikroorganizmalar Gruplara göre;
Bakteriler
• Stapylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• E.coli
• Bacillus subtilis
• Streptococcus fascalis
• Salmonella chlerasuis
• Proteus vulgaris
Maya
• Candida albicans
• Saccharomyces cerevisiae
Mantar
• Aspergillus niger
• Aspergillus oryzae
• Trichophyton mentagrophytes
• Penicillum expansum
• Cephalosporium spp dir.