YÜ-AGAM Ar-Ge Merkezi, 2018 yılından itibaren, Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçe ile tamamen kendi bünyesinde yeni projeler geliştirmek ve ürün tasarımları yapmak üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi yetkimiz bulunmaktadır.

Ar-Ge, yenilik, inovasyon, yeni ürün, analitik

Yapacağımız Ar-Ge çalışmaları ile,

Yeditepe Üniversitesi ve sanayi iş birliği ile yeni ürünler üretilmesini sağlamak,

Bilimsel çalışmalar ve bunlara bağlı ortaya çıkan yayınlar ile akademik literatüre katkı sağlamak,

Analiz Laboratuvarının finanse ettiği Ar-Ge biriminde üretilen ürünleri ticarileştirerek,

Ar-Ge biriminin kendi çalışmalarını finanse etmesini sağlamak,

Üretilen ürünler ve prosesler ile ilgili yeni patent başvurularında bulunmak,

Ulusal ve uluslararası sektörde üretilmeyen yeni ve faydalı ürünlerin üretilmesinin öncülüğünü yapmak

Yeni ürünlerin analizi için uygun analitik yöntemlerini geliştirmek ve gerekli kontrollerini yapmak amaçlanmaktadır.