HAKKIMIZDA

Türkiye’de bir ilk!

T.C. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde 2000 m2lik alana kurulan, Yeditepe Üniversitesi Merkez Laboratuvarları (YÜ-AGAM); Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Onaylı YÜ-AGAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Onaylı YÜ-AGAM Toprak-Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarları, Kozmetik Analiz Laboratuvarı, Ar&Ge Laboratuvarı, Mikroskop Laboratuvarı ve XRD Laboratuvarı ile son teknoloji cihaz ve ekipman donanımına sahip, Türkiye’de bir ilk olarak kompleks yapıda kurulmuş, yenilikçi bir analiz laboratuvarlar merkezidir.

                                                

Nitelikli Analiz

Analiz numuneleri, laboratuvarımıza, Bakanlığımıza bağlı çalışan Gıda Kontrolörleri ve özel istek müşterilerimiz tarafından iletilmektedir. Laboratuvarımız, getirilen tüm Gıda, Gıda katkı maddeleri, Yem, Toprak/Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve sulama suyu numunelerinde, her soruya ve isteğe cevap verir nitelikte analiz yapmayı hedeflemektedir. Analizlerimizde ulusal/uluslararası, valide edilmiş metotlar kullanılmaktadır.

 

Gizlilik, Doğruluk, Güvenirlik

Numuneler, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimimizde, analiz isteğine ve sterilizasyona uygun olarak, ilgili laboratuvar Birimlerine (Kimyasal Analiz, GDO, Mikrobiyoloji, Fiziksel Analiz ve Toprak ) iletilmektedir. Analiz süreleri ilgili standardın ön gördüğü sürelerde, doğrulukla gerçekleştirilip en kısa sürede müşterilerimize iletilmektedir.