pH, EC

Suyun pH ve EC değerleri, suda yaşayan canlılar, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özellikleri ile bitki yetiştiriciliği açısından büyük önem arz etmektedir. Asit, baz ve
tuzların sudaki çözeltileri elektrik akımını iletirler. Suyun içerisinde erimiş halde
bulunan tuz miktarları fazlalastıkça suyun elektrik akımını iletmesi artar. Elektriksel
iletkenlik, suyun içerisinde erimis halde bulunan toplam tuz miktarını tayin etmede
kullanılan bir yöntemdir.

Nitrat ve Amonyum Azotu
Canlıların yapısında bulunan bütün aminoasitler ve aminler N’lu organik bileşikler
olduğundan ve ayrıca biyolojik metabolizma esnasında ara ürün olarak NH3 açıga
çıktığından suda N bulunması (organik N veya NH3 şeklinde ) o suyun kısa bir zaman
önce atık sularla karıstıgını göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Klorür, Karbonat, Bikarbonat,
Suların klorür, karbonat ve bikarbonat içeriklerinin belirlenmesi ile sulama suyu yada
içme sularının kullanılabilirlilikleri, sularda kalıcı sodyum karbonatların olusup
olusmayacagı, toprak ve bitkiler üzerinde meydana getirecegi etkileri belirlemek
açısından oldukça önemlidir.

Fosfor, Potasyum, Magnezyum, Kalsiyum, Sodyum, Demir, Mangan, Çinko,
Bor, Molibden,
Suların mevcut mineral içerikleri toprak ve bitki açısından oldukça önemlidir. Kirli su
kaynakları ile yapılan tarımsal sulamalar toprak verimliligi ve bitki kalitesini olumsuz
yönde etkilenmektedir. Suların mevcut mineral madde kompozisyonu belirlenerek,
toprak özelliklerinde meydana getirecegi degisiklikler ile bitkilerin etkilenme sekilleri
degerlendirilmektedir.

Kimyasal Oksijen Ihtiyacı,
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), suların organik kirlilik derecesine ulaşıp ulaşmadığı
ya kirlilik derecesini belirlemede kullanılan en önemli parametrelerden biridir.
Analiz hizmetlerimiz;
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkili
• Yönetmeliklere uygun olarak
• TS EN ISO / IEC 17025 uluslararası laboratuvar akreditasyonu standardı çerçevesinde
• Güncel, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları ile
• Talep ve ihtiyaçlara yönelik
• Müşteri memnuniyeti desteği ile
• Doğru
• Güvenilir
• Hızlı
çalısma prensibi ile sunulmaktadır.

Kullanmakta oldugumuz en üst düzeyde donanımlı cihazlarımız ve teknik malzemelerimiz,
mevzuatlara uygun olarak, periyotlar halinde akredite olmus kalibrasyon
kurumlarınca kalibre edilmektedir.

Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenirliliğini garanti altına almak
amacı ile %100 başarı hedefli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik ve karşılaştırma
testlerine periyodik olarak katılmaktadır.