Belgelerimiz

akreditasyon

TÜRKAK  AKREDİTASYON SERTİFİKASI

lettre

UNESCO/UNITWIN CHAIR PROGRAMI

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü UNESCO/UNITWIN Chair programının resmi ortağı oldu.

toprakbelge

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIGI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLENDİRME BELGESİ

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından; Toprak- Bitki Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme ve Denetimleri Genelgesi (2009-1) gereğince 19 Mart 2013 tarihinde YÜ-AGAM Toprak- Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarlarımız, Toprak ve Bitki Analizlerinde yetkilendirme belgesi almıştır.

kurulus

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIGI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI KURULUŞ BELGESİ

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 33. Maddesi ile 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” gereğince 118 Sicil numarası ile 08 Mayıs 2013 tarihinde Kuruluş İznimiz alınmıştır.

calısma izni

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIGI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ÇALIŞMA BELGESİ

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 33. Maddesi ile 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” gereğince 00242 Faaliyet İzin Numarası ile 08 Mayıs 2013 tarihinde, 152 Analiz Faaliyet konusundan Çalışma Belgemiz alınmıştır.