Kalite Politikamız

Kaliteden Ödün Vermeyen Politikamız

Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi'nin (YÜ-AGAM) tüm birimleri TS EN ISO/IEC 17025 kalite yönetim sistemi ile kurulmuş olup, çalışmalarını bu çerçevede yürütmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 ile;

  • Laboratuvarda çalışan personelin nitelikleri
  • Tüm ölçüm ekipmanlarının periyodik olarak kalibrasyonu
  • Gizlilik esasları çerçevesinde uygun analiz metodu kullanılarak doğru analiz raporu sunulması
  • İzlenebilirlik
  • Kullanılan analiz metotlarının doğruluklarının periyodik olarak kontrol edilmesi
  • Doğru raporlama ve kayıt sistemi
  • Müşteri istek ve şikayetlerinin uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi

gibi birçok konu takip edilerek kaliteli, doğru, hızlı ve gizlilik esasları çerçevesinde hizmet sunulması sağlanmaktadır.

Diğer yandan, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) denetimimiz 2020 yılı Ağustos sonunda Türkak tarafından gerçekleştirilmiştir. GLP belgelendirme sürecimiz devam etmektedir.

Kaliteli, nitelikli analiz

Nitelikli Analiz

Analizlerimizde ulusal ve uluslararası, valide edilmiş metotlar kullanılmaktadır. 

Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenirliliğini garanti altına almak amacı ile laboratuvarlarımız, %100 başarı hedefli olarak, ulusal ve uluslararası yeterlilik ve karşılaştırma testlerine periyodik olarak katılmakta ve denetlenmektedir.

Gizlilik, Doğruluk, Güvenilirlik

Numuneler, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimimizde, analiz isteğine ve sterilizasyona uygun olarak, ilgili laboratuvar birimlerine iletilmektedir. Analiz süreleri, ilgili standardın ön gördüğü sürelerde, titizlikle gerçekleştirilip en kısa sürede müşterilerimize iletilmektedir.