Kalite Politikamız

Kaliteden Ödün Vermeyen Politikamız

T.C. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulan, Yeditepe Üniversitesi Merkez Laboratuvarları (YÜ-AGAM); Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Toprak-Toprak Düzenleyiciler Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı ile son teknoloji cihaz ve ekipman donanımına sahip, Türkiye’de bir ilk olarak kompleks yapıda kurulmuş, yenilikçi bir analiz laboratuvarlar merkezidir.

Kalite Yönetim Sistemi Devrede!

Merkez laboratuvarlar’ın tüm birimleri TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar kalite yönetim sistemi ile kurulmuş olup, çalışmalarını bu çerçevede yürütmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 ile

  • Laboratuvarda çalışan personelin nitelikleri
  • Tüm ölçüm ekipmanlarının periyodik olarak kalibrasyonu
  • Gizlilik esasları çerçevesinde uygun analiz metodu kullanılarak doğru analiz raporu sunulması
  • İzlenebilirlik
  • Kullanılan analiz metotlarının doğruluklarının periyodik olarak kontrol edilmesi
  • Doğru raporlama ve kayıt sistemi
  • Müşteri istek ve şikayetlerinin uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi

gibi birçok konu takip edilerek kaliteli, doğru, hızlı ve gizlilik esasları çerçevesinde hizmet sunulması sağlanmaktadır.

Nitelikli Analiz

Analiz numuneleri laboratuvarımıza, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı çalışan gıda kontrolörleri ve özel istek müşterileri tarafından iletilmektedir. Laboratuvarımız, getirilen tüm gıda, gıda katkı maddeleri, yem, toprak/toprak düzenleyiciler, bitki ve sulama suyu numunelerinde, her soruya ve isteğe cevap verir nitelikte analiz yapmayı hedeflemektedir. Analizlerimizde ulusal/uluslararası, valide edilmiş metotlar kullanılmaktadır.

 

 

Gizlilik, Doğruluk, Güvenirlik

Numuneler, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimimizde, analiz isteğine ve sterilizasyona uygun olarak, ilgili laboratuvar Birimlerine (Kimyasal Analiz, GDO, Mikrobiyoloji, Fiziksel Analiz ve Toprak ) iletilmektedir. Analiz süreleri ilgili standardın ön gördüğü sürelerde, doğrulukla gerçekleştirilip en kısa sürede müşterilerimize iletilmektedir.