İş Hijyeni, Gürültü, Termal Konfor, Aydınlatma, Toz, Titreşim Analizleri

YÜ-AGAM İş Hijyeni (İSG) Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde fiziksel ve kimyasal ölçüm ve analizleri gerçekleştirilmektedir.

İŞ YERİ ORTAM HAVASINDAKİ ÖLÇÜMLER

Fiziksel Etkenlerİş Hijyeni, Gürültü, Termal Konfor, Aydınlatma, Toz, Titreşim Analizleri

• Gürültü Ölçümleri

• Titreşim Ölçümleri

• Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem)

• Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri

Kimyasal Etkenler

• Toz Ölçümleri

• Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

• Ağır Metaller

• Formaldehit

Biyolojik Etkenler

• Asbest Ölçümleri

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

Fiziksel Etkenler

• Gürültü Ölçümleri

• Titreşim Ölçümleri (Tüm Vücut, El-Kol)

Kimyasal Etkenler

• Toz Ölçümleri

• Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

• Ağır Metaller

• Formaldehit

Biyolojik Etkenler

• Asbest Ölçümleri

İş Hijyeni, Gürültü, Termal Konfor, Aydınlatma, Toz, Titreşim Analizleri