Toprak-Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarları

Toprak, tarımcılar için bitki tohumlarının çimlendiği dinamik bir ortam, çimlenen bitkinin kökleri aracılığıyla tutunarak dik durmasını sağlayan bir destek, beslenmesi için gerekli besin elementlerini, su ve havayı kapsayan ve içinde makro ve mikro canlıları bulunduran doğal bir kaynaktır.

Topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarını tespiti suretiyle o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübre cinsini ve miktarını ortaya koymak amacıyla toprak içerik analizleri yapılmaktadır. Belli bir tarlayı temsil eden toprak örneğinin çeşitli yöntemlerle analiz edilerek o toprağın içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları belirlenmektedir. Belirlenen bitki besin madde miktarlarına göre, o toprakta yetiştirilecek
bitkiden daha iyi ve kaliteli bir ürün alabilmek için bitkinin ihtiyaç duyduğu besinlerden, topraktaki eksik olanların saptanarak gerekli gübre miktarları belirlenmektedir. Bitkinin ihtiyacından daha fazla veya daha az gübre kullanılmış olur. Böylece daha az girdi kullanımı ile maksimum ürün alınmaktadır.

Toprak, toprak düzenleyiciler-bitki-gübre ve su analizleri ile;
• Uygulanan gübreden bitkilerin yeterli düzeyde fayda sağlayıp sağlayamadığı,
• Hasat zamanı, gözle görülebilen veya ortaya çıkabilecek noksanlıklar,
• Toprakta bulunan besin elementlerinden bitkinin yararlanma düzeyleri,
• Bitki gelişmesi için önem arz eden bitki besin elementleri arasındaki etkileşimler
• Sulamada kullanılacak suyun özellikleri,
• Sulama suyunun kalite parametreleri,
• Gübrelerin etkinlik parametreleri,
• Gübrelerin verilme şekli ve zamanı ile uygulama dozu gibi konular tespit
edilebilmektedir.

Toprak- Toprak Düzenleyicileri, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarları bünyesinde 3 farklı
laboratuvar birimi bulunmaktadır. Bunlar;
• Bitki-Gübre Analiz Laboratuvarı
• Toprak Analiz Laboratuvarı
• Su Analiz Laboratuvarı

Yeditepe Üniversitesi, YÜ-AGAM bünyesindeki Toprak-Toprak Düzenleyicileri, Bitki ve Su
Analiz Laboratuvarları, alanında uzman personeli ile tarım yapan değerli üreticilerimize
yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal
Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan B.12.0.TUG.04. 503-02-12 sayılı,
Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarları Yetkilendrilme ve Denetimleri Genelgesi (2009-1)
gereğince yetkilendirilerek çalışmaktadır.