Toprak, gübre, su, bitki analizleri

Toprak, Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarımızda;

Azot Protein Cihazı ile; Toprak,Bitki ve Gübre numunelerinde Azot Formları Analizleri yapılmaktadır. Toprak ve Bitki numunelerinde; Organik Madde, Klorür, Humik - Fulvik Asit Tayini gibi titrimetrik analizler yapılmaktadır. Toprak numunelerinde Tarla Kapasitesi Solma Noktası Tayin Cihazı ile Tarla Kapasitesi Analizleri yapılmaktadır.

Toprak, gübre, su, bitki analizleri

YÜ-AGAM Toprak, Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarında, yetiştirilecek bitkilerden verimli ve kaliteli ürün alabilmek için; toprakta bulunan bitki besin maddesi miktarı tespit edilerek, toprağın ihtiyaç duyduğu gübrenin cinsi ve miktarı belirlenmektedir.

Analiz hizmeti verdiğimiz başlıca alanlar;

• Organik Madde Tayini

• Toplam ve Yarayışlı Azot Tayini

• Amonyum Azotu Tayini

• Üre Azotu Tayini

• Toplam ve Yarayışlı Makro Elementler

(Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko v.b.)

• Toplam ve Yarayışlı Mikro Elementler

(Nikel, Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Krom v.b.)

• Kireç Tayini

• Agregat Stabilitesi TayiniToprak, gübre, su, bitki analizleri

• Tekstür Tayini

• pH Tayini

• İletkenlik Tayini

• Nem Tayini

• Klorür Tayini

• Saturasyon Tayini

• Jips Tayini

• Tarla Kapasitesi Tayini

• Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini

• Toplam ve Yarayışlı K2O Tayini

• Toplam ve yarayışlı P2O5 Tayini

• Tuz Oranı Tayini

• Hacim Ağırlığı Tayini

• Hava Geçirgenlik Tayini

• Katyon Değişim Kapasitesi Tayini

• Kil Tipi Analizleri Tayini

• DTPA ile Mangan, Demir, Bakır, Çinko Tayini • C/N Tayini

• Humik - Fulvik Asit Tayini

• Mikrobiyolojik Analizler