Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi (YÜ—AGAM) olarak; İş Hijyeni Ölçüm ve Analizlerinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden yetkilendirildik.

İş Hijyeni, Gürültü, Termal Konfor, Aydınlatma, Toz, Titreşim Analizleri