Yeditepe Üniversitesi İyi Klinik Uygulamaları Merkezi YÜ-AGAM bünyesinde açıldı.

Klinik çalışmalar, biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım, Faz çalışmaları, faz 1