Fiziksel / Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Fiziksel / Kimyasal Gıda AnalizleriFiziksel / Kimyasal Gıda Analizleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan YÜ-AGAM Gıda Analiz Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon standardı çerçevesinde hizmet vermektedir.

Fiziksel / Kimyasal laboratuvarımızda analiz hizmeti verdiğimiz başlıca alanlar;

Mikotoksin Analizleri: Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Aflatoksin M1, Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZON), Okratoksin A (OTA), Fumonisin, HT2-T2 Toksinleri, Patulin Analizi

Katkı Analizleri: BA-SA, Nitrit ve Nitrat, Tatlandırıcı, Şeker Bileşenleri, Natamisin, Sudan Boyaları, Suda Çözünen Sentetik Boyalar, Kafein, Kükürt Dioksit, Karboksi Metil Selüoz (CMC), Hidrojen Peroksit Analizi

Kalıntı Analizleri: Pestisit (polar pestisit, dithiocarbamate grubu pestisitler dahil), Melamin, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), 5-HMF (Hidroksimetil Furfural), Histamin, Dioksin, Furan ve PCB (Poliklorlu Bifenil) Analizi

Ağır Metal ve Mineral Analizleri

Ambalaj Analizleri: Yapı Tayini, Fitalat, Ani Sıcaklık Değişimi, Toplam Migrasyon, Spesifik Migrasyon (Bisfenol A (BPA), Primer Aromatik Aminler (PAA), Fitalat, Ağır Metal) Analizi

Vitamin ve Etken Madde Analizleri: Vitamin A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, Q10 ve diğer etken madde analizleri

Şarap VI1 Analizleri

Yaş Kimya Analizleri: Besin öğeleri, karbonhidrat, enerji, omega 3, doymuş, doymamış ve trans yağ asitleri, kül, yağ, protein, şeker, indirgen şeker, tuz, diyet lif, asitlik, toplam ağır metal analizleri

Fiziksel Analizler: Nem, pH, viskozite, yoğunluk, renk, kırılma indisi, organoleptik analizler ve yabancı madde aranması analizleri

Raf Ömrü ve Stabilite Analizleri

Rutin analizler dışında, sektörden gelen talepler ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda farklı analitik metot araştırma ve geliştirme çalışmaları da yapılmaktadır.