Görüntüleme Laboratuvarımızda, kapsamlı yöntemler ile görüntülerin analizi, işlenmesi ve üç boyutlu yapılandırılabilmesi sağlanmaktadır bulunan mikroskoplar kullanılarak aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

Faz Kontrast Mikroskobu ile;

• Negatif Boyama GörüntülemeKüf tanımlama, Histolojik Muayene, Görüntüleme Analizleri

• Doku, Kesit, Baskı, Yayma Görüntüleme

• Doku Kesit Tarama

• Lifsi Toz Sayımı

• Canlılık - Ölülük (Fluoresan Boya ile Boyanmış) Görüntüleme

• Histolojik Muayene

• Küf Tanımlama yapılmaktadır.

Stereo Mikroskop ile;

• Makroskobik Görüntüleme

• Mikroplastik Görüntüleme

• Yabancı Madde Tanımlama yapılmaktadır.

Işık Mikroskop ile;

• Gram Boyama Görüntüleme

• Kapsül Boyama Görüntüleme

• Spor Boyama Görüntüleme

• Hücre Sayımı

• Parazit Aranması yapılmaktadır.

Kullanmakta olduğumuz en üst düzeyde donanımlı cihazlarımız ve teknik malzemelerimiz, mevzuatlara uygun olarak, periyotlar halinde akredite olmuş kalibrasyon kurumlarınca kalibre edilmektedir.

Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenirliliğini garanti altına almak amacı ile %100 başarı hedefli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik ve karşılaştırma testlerine periyodik olarak katılmaktayız.