gubreElek Analizi,
Gübrelerde parçacık büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Nem Tayini,
Gübrelerin nem içerikleri belirlenmektedir.

pH, EC, Çözünürlük
Gübrelerin asit, nötr, alkali yada çözünebilirlilik düzeyi belirleme amacıyla yapılmaktadır.
Gübrelerin pH’sına bakılarak toprağa uygulanacak gübre çeşidi belirlenmektedir.

Toplam Azot, Amonyum, Nitrat ve Üre Azotu,
Azot, bitki gelişiminde, yaşamsal öneme sahip bir besin elementidir. Gübrelerin azot
miktarları belirlenerek, azot noksanlıgı görülen ya da taban gübresi olarak uygulanması
gereken azot miktarı karşılar. Gübrelerde toplam azot, yarayışlı azot miktarları
belirlenerek bitkiye uygun gübre çesidi belirlenmektedir.

Suda Çözünebilir Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Kükürt
Gübrelerin hangi bitkiye ne kadar uygulanması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla
gübrelerin suda çözünebilir fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt miktarları
belirlenmektedir. Üretilen gübrelerin makro element düzeyleri ile mevcut içeriklerinin
TSE’ye uygunluğu tespit edilmektedir.

Suda Çözünebilir Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Bor, Molibden
Gübrelerin hangi bitkiye ne kadar uygulanması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla
gübrelerin suda çözünebilir mikro element miktarları belirlenmektedir. Üretilen
gübrelerin mikro element düzeyleri ile mevcut içeriklerinin TSE’ye uygunluğu tespit
edilmektedir.
Agır Metal (Pb, Cd, Ni, Cr, Hg) Tayini yapılmaktadır.
Kimyasal yada organik gübrelerin agır metal içerikleri belirlenerek, sürdürülebilir
yada organik tarım kosullarında bu gübrelerin kullanılabilir olup olmadıgı, bitkilere
olan toksik etkileri ile topraktaki besin element düzeyinde meydana getirecegi etkiler
belirlenmeye çalısılmaktadır.