Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarımızda gıda, su ve çevresel kontrol numunelerinde,

• “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği”ne uygun mikrobiyal tanımlama ve sayım analizleri,

• Patojen mikroorganizma tespiti,

• Ekstrem şartlara dayanıklı sporlu, termofilik, anaerobik bakterilerin sayımı ve aranması,

• Zehirlenme ve bozulmalara yol açan mikroorganizmaların tanımlanması ve görüntülenmesi,

• Manuel, klasik metotlar ve otomatize sistemlerle tespit ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Analizleri, Salmonella, Ecoli, Listeria

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarımızda;

VITEK 2 Compact Otomatik ID/AST Cihazı ile;

Biyokimyasal test tabanlı kapalı sistemle 418 adet bakteri, 50 adet maya, toplam 468 adet mikroorganizmanın tür düzeyinde tespiti

Mini Vidas Çok Parametreli Kompakt İmmünoanalizör Cihazı ile;

• Patojen Mikroorganizmaların analizi için hızlı sonuç yöntemi

• Staphylococcal Enterotoksin Aranması

• Salmonella spp. Aranması

• Listeria monocytogenes Aranması

• E. coli O157 Aranması

• Termotolerant Campylobacter spp. Aranması

TEMPO; QI Otomatik Sayım Cihazı ile;

İnkübasyon süreleri kısaltılmış ve En Muhtemel Sayı Yöntemi ile sonuç

• Toplam bakteri sayımı

• Toplam Küf ve Maya sayımı

• Enterobactericeae sayımı

• E. coli

• Toplam Koliform Bakteri Sayımı

• Koagulaz pozitif Staphylococcus analizleri

MALDI-TOF MS (Matriks Assisted Lazerdesorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) Cihazı ile;

Aerobik ve anaerobik bakterilerin, mayalar ve mikrobakterilerin hem 1-2 saat gibi çok kısa bir süre içinde, hem de çok geniş bir yelpazede cins ve çok büyük çoğunlukla tür düzeyinde doğru identifikasyonu yapılmaktadır.