Gıda, tağşiş, besin öğeleri, pestisit, mineral, vitamin, GDO, alerjen analizleri

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan YÜ-AGAM Gıda Analiz Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir ve bu çerçevede hizmet vermektedir.

Artan dünya nüfusu ile paralel olarak gıdanın önemi de sürekli artmaktadır. Gıdanın artan önemi ile birlikte gıda güvenliği ve tüketici sağlığı yüksek derecede önem kazanmıştır.

Tüketici sağlığını birebir etkileyen gıdaların kalitesi aşağıdaki etkenlerle ilişkilidir.

Temel Gıda Kimyası

Besin Öğeleri

Mineraller

Toksinler

Boyar Maddeler

Ağır Metaller

Gıda Katkı Maddeleri

Bitkisel Gıda Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları

Hayvasal Gıda Üretiminde Kullanılan Yem ve Yem Katkı Maddeleri

Gıda Ambalajları

Gıdaların Hijyeni;

İçerisine eklenen malzemelerin,

Kullanılan ekipmanların,

Çalışan personelin

Kullanılan ambalajın

Ortam havasının

Bakteri yükü ile ters orantılıdır.

Gıdalar tüketime hazır hale gelene kadar birçok prosesten geçmekte ve birçok kontaminasyon riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle gıdanın hem tüketime hazır halinin hem de geçmekte olduğu proseslerin güvenliği açısından mikrobiyolojik analizler çok önemlidir.

Son yıllarda Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) ve GDO’lu ürünler Dünyada ve Ülkemizde de üzerinde çeşitli tartışmalar yapılan bir konu haline gelmiştir. 1970’li yılların başından beri geliştirilen modern biyoteknoloji teknikleri ile canlıların genetik yapısında geleneksel ıslah metodları ve doğal üreme-çoğalma süreçleri ile elde edilemeyen değişikliklerin yapılması mümkün olmuştur.

Gen teknolojisi kullanılarak kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak doğal yollardan elde edilmesi mümkün olmayan, yeni ve farklı özellikler kazandırılmış bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genel olarak “Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizma (Genetically Modified Organism, GMO)” ya da kısaca “Transgenik” denilmektedir.

GDO’lu ürünler ticari olarak 1990’lı yılların ortasından bu yana üretilmektedir. Üretimde; hastalıklara ve zararlı organizmalara karşı dirençli-dayanıklı, raf ömrü daha uzun, yabancı ot ilaçlarına karşı dayanıklı, besin değeri yüksek ve aynı zamanda da lezzetli gıdaların üretilmesi ve ekilen arazide birim alandan daha fazla verim alınması amaçlanır. Dünyada GDO’lu ürünler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İspanya, Brezilya, Çin, Hindistan gibi yaklaşık 25 ülkede üretilmektedir. Mısır, soya, pamuk, kolza bitkisi en fazla üretildiği ifade edilen GDO’lu ürünlerdir.

Laboratuvarımızdaki uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla, yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve GDO Laboratuvarında güvenli gıda için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda bakanlıklar tarafından iletilen resmi numunelerin de analizleri gerçekleştirilmektedir.

Analiz metotlarımızın güvenilirliği için, periyodik olarak, ulusal ve uluslararası yeterlilik ve karşılaştırma testlerine katılmakta ve başarılı sonuçlar almaktayız.

Gıda, tağşiş, besin öğeleri, pestisit, mineral, vitamin, GDO, alerjen analizleri